Over Ons

Wij zijn een gemengd agrarisch bedrijf met focus op melkveehouderij, loonwerk/grondverzet en akkerbouw. Ons bedrijf is opgericht door onze (groot)ouders, door ontwikkeld door de 4 broers/ooms en inmiddels zijn er vele familieleden die het bedrijf samen met onze trouwe medewerkers runnen.

Een hecht familie bedrijf met diepgewortelde kennis in de agrarsiche sector. Samen met onze vakmensen ondersteunen wij u graag met onze agrarische dienstverlening.

Geschiedenis

Vlak na de Tweede Wereldoorlog woonden Willem & Maaike Vroege in Herwijnen, in de Betuwe. Zij hadden een bedrijf van 13 hectare, verdeeld over drie dorpen. Het bedrijf omvatte diverse soorten landbouw: melkvee, kippen, varkens en akkerbouw. Het bedrijf was te klein en vanuit ruilverkaveling TielerwaardWest was er druk om alle bedrijven in de regio te vergroten tot een standaardeenheid van 20 hectare. Willem & Maaike Vroege hadden vier zoons en 2 dochters, voor het geval er één of meer van hen ook boer wilden worden, moest er actie ondernomen worden. Uit de briefwisselingen met familie in Amerika en Canada werd hen duidelijk dat het daar niet beter was dan in Nederland. Daarmee viel emigratie als optie af. In diezelfde periode werden de eerste bedrijven in de Noordoostpolder uitgegeven. Willem & Maaike Vroege kwamen daarvoor niet in aanmerking, maar kregen wel de tip dat de overheid ook twee bedrijven in Zuidoost-Drenthe uitgaf.


Eén daarvan werd hen toegekend. De zware klei werd ingeruild voor veenkoloniale grond: de familie Vroege trok naar Geeserveld. Hier bleven ze van 1960 tot 1966. Het landbouwbedrijf werd er op vrijwel dezelfde voet voortgezet als in Herwijnen, maar zonder kippen. In Geeserveld beschikten Willem & Maaike Vroege over 20 hectare grond. Toen bleek dat alle zoons graag boer wilden worden, besloten zij dat het geen kwaad kon verder uit te breiden. En zo kwam de familie op ‘De Bentehoek’, een boerderij van destijds 45 hectare. Hier werd afscheid genomen van de varkens. De familie legde zich toe op melkvee en akkerbouw. Toen bleek dat de buurman geen opvolgers had, werd in de loop der tijd ook dat bedrijf overgenomen. Alle vier de broers zijn tot op de dag van vandaag actief in de onderneming. Inmiddels werkt ook de derde geneartie volop mee. Door de jaren heen is er een soort natuurlijke taakverdeling in het bedrijf gegroeid. Er is ook een profesionele loonwerk tak ontstaan. Het machinepark onderhouden we zelf in onze uitgebreide werkplaats. Iedereen doet wat hij/zij leuk vindt en draagt zo zijn/haar steentje bij aan het familiebedrijf